Enkele kenmerken van de Belgische cultuur / Quelques particularités de la culture belge

[Version française en bas)

Na enkele weken complete radiostilte op het blogfront vond ik het de hoogste tijd om weer eens in de digitale pen te klimmen. Meerdere redenen liggen aan deze radiostilte ten grondslag: ten eerste heb ik het druk met zowel werk voor de NHL als voor mijn hogeschool in Luik, ten tweede kost het schrijven van een blog me simpelweg ontzettend veel tijd: eerst dien ik een keuze te maken waar ik over wil schrijven, vervolgens schrijf ik een eerste versie in het Nederlands, die ik daarna vertaal in het Frans. Daarna reviseer en corrigeer ik zo nodig nog eens een dan wel beide versie(s). Perfectionistisch als ik ben neemt dat in totaal toch al gauw enkele uren in beslag. Ik beloof mezelf niet zelden de blogs kort en bondig te houden, maar die beloftes zijn tot dusverre  tevergeefs gebleken. Maar goed, ik ga (weer) een poging wagen.

Deze blog zit ietwat anders in elkaar dan de vorige die ik geschreven heb. Daarin vertelde ik in chronologische volgorde wat ik de voorbije dagen beleefd had. Dat ga ik nu niet doen. In deze blog spits ik mij toe op een onderwerp: de Belgische/Waalse cultuur. Hier heb ik de afgelopen weken op verschillende manieren (verder) kennis mee gemaakt.

Allereerst heb ik  enkele weken geleden met enkele mede Erasmusstudenten carnaval gevierd. We zijn hiervoor de taalgrens overgestoken en naar Bree getogen, een stadje in Belgisch Limburg op een steenworp afstand van de Nederlandse grens. Een van mijn medestudenten, Tessa, is daar woonachtig en ze had ons dus bij haar thuis uitgenodigd om carnaval te vieren . Als rasechte Noorderling met een onvervalst calvinistische inborst zag ik in eerste instantie met frisse tegenzin op tegen deze paapse gekkigheid, maar achteraf kan ik zeggen dat het me alleszins mee is gevallen. Allereerst hebben we in de middag, na eerst bij haar thuis een hapje gegeten te hebben, in een naburig dorp een optocht bijgewoond. Een vijftigtal wagens, de ene nog fraaier versierd dan de andere, zagen we voor onze ogen passeren. De niet bepaald meewerkende meteorologische omstandigheden mochten de pret hierbij niet drukken

[FOTO’S]

Na afloop van de optocht zijn we teruggekeerd naar Tessa’s huis. Hier hebben we allereerst een potje Scrabble (in het Frans, uiteraard) gespeeld. Ondergetekende moest helaas het onderspit delven, maar de eerlijkheid gebiedt dan ook te zeggen dat ik het dan ook in mijn eentje opnam tegen twee andere duo’s [FOTO]

’s Avonds, na het diner, zijn we vervolgens (verkleed uiteraard) naar het lokale dorpshuis getrokken om aldaar gezamenlijk met de lokale bevolking de voetjes van de vloer te gooien. Het was een goed feest. [FOTO’S] Na nog bij Tessa overnacht te hebben zijn we de dag erop weer met de trein terug naar Luik gereisd.

Een kleine twee week later stond er wederom een uitstap op het programma: een zogeheten ‘Journée de la découverte du patrimoine wallon’ (‘Dag van de ontdekking van het Waalse erfgoed’), georganiseerd door de ‘Pôle académique Liège-Luxembourg’, een instantie die gevormd wordt door alle hogeronderwijsinstellingen in de provincies Luik en Luxemburg. Deze uitstap was speciaal georganiseerd voor de Eramusstudenten van de verschillende Luikse hogescholen en universiteiten met als doel hen hun nieuwe ‘adoptieland’ nog beter te leren kennen. Er stonden deze dag drie verschillende activiteiten op het programma: een bezoek aan de mijnen van Blegny, vervolgens een lunch en een bezoek aan een chocolaterie in Verviers en als laatste een bezoek en een bierproeverij in de abdij van Val-Dieu in Aubel: alle drie in en in Belgische/Luikse activiteiten. Vroeger, tot ongeveer veertig jaar geleden, waren er in de regio Luik (net als in Belgisch en Nederlands Limburg) veel mijnen waarin de meest uiteenlopende nationaliteiten hun brood verdienden. Ook is België natuurlijk hét land van bier en chocolade. Bij dezen enkele foto’s van deze erg geslaagde dag.

[FOTO’S]

Aan het eind van de middag kwamen we weer voldaan aan in Luik.

FRANÇAIS

Après quelques semaines pendant lesquelles je n’ai écrit aucun article, je me suis dit qu’il était grand temps d’en écrire un nouveau, donc voilà. Plusieurs raisons sont à la base de cette ‘silence radio’ : tout d’abord, je suis en ce moment bien chargé au niveau du travail que je dois faire pour le NHL ainsi que pour mon haute école à Liège. Deuxièmement, écrire un article prend, dans mon cas, tout simplement beaucoup de temps. D’abord il faut que je fasse un choix à propos du sujet dont je veux écrire. Puis j’écris une première version en néerlandais, ce que je traduis en français après. Ensuite, si nécessaire, je révise et corrige les deux versions. On peut bien s’imaginer combien de temps tout cela prend pour quelqu’un si perfectionniste comme moi. Je me promets souvent que je ne vais pas trop écrire, que le texte reste succinct… presque toujours en vain, malheureusement.

Dans cet article, je vais me concentrer sur la culture belge/wallonne, dont j’ ai fait la connaissance de différentes manières les derniers temps.

Tout d’abord, j’ai fêté le carnaval. Quelques autres étudiants Érasmus et moi avons été invités par une étudiante Érasmus flamande, Tessa, pour fêter la carnaval chez elle à Bree, en province de Limbourg, près de la frontière néerlandaise. Comme je viens du Nord des Pays-Bas, une région calviniste ou la fête du carnaval est un phénomène (très) rare, je ne l’avais jamais fêté avant. Par contre, cette fête est bien présente en Belgique, en Flandre aussi bien qu’en Wallonie. Avant le départ, comme je n’avais donc jamais fêté le carnaval, j’avais une sorte de franche aversion mais j’avoue que ce n’étais pas que grave que ça, heureusement. Dans l’après-midi, après avoir mangé chez Tessa, on a assisté à un défile dans un village voisin, où on a vu passer une bonne cinquantaine de chars, l’un encore plus beau que l’autre. Malgré qu’il faisait ‘belge’ (ça veut dire qu’il pleuvait), on a passé un après-midi sympa.

Après le défilé on est rentrés chez Tessa. Là, on a joué au Scrabble (en français, bien évidemment). Malheureusement, c’était moi le perdant, bien que l’honnêteté m’ordonne cependant de dire que j’ai joué tout seul, alors que les autres étaient en binômes…

Ensuite, le soir, après le dîner, on est allés au centre communal (je ne suis pas sûr si j’ai bien traduit ça…) afin d’y poursuivre la fête avec la population locale. On était tout déguisés (comme il faut lors du carnaval). Moi, j’étais un pilote. On s’est bien amusé. Le lendemain, on est rentrés à Liège.

Environ deux semaines plus tard, le 11 mars, c’était la journée ‘Découverte du patrimoine wallon’, organisée par le Pôle académique Liège-Luxembourg: une organisation qui rassemble les institutions d’enseignement supérieur de la province de Liège et du Luxembourg et qui a pour but premier d’informer, orienter, accompagner l’étudiant en mobilité et favoriser sa réussite. Cette journée était particulièrement organisée pour les étudiants étrangers de différents hautes écoles liégeoises et luxembourgeoises afin de les faire connaître encore davantage leur nouveau pays d’adoption. Trois activités étaient au programme: une visites des mines de Blegny, un repas de midi et puis une visite de la Chocolaterie Darcis à Verviers et pour bien terminer la journée une dégustation de bière à l’Abbaye de Val-Dieu à Aubel. Effectivement, toutes les trois des activités bien belges/wallonnes/liégeoises. Vous pouvez trouver quelques photos de cette journée réussie ci-dessus.

Niels

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s